Zmiana wysokości podatku.

Od 1.10 obowiązują nowe kwity sędziowskie z podatkiem 17%. Nie wolno wypisywać starych kwitów.I należy je zwrócić. Po odbiór nowych z rozliczeniem za poprzednie można przyjechać w piątek w godz. 16.30-18.00 do podokręgu lub na zebraniu plenarnym.