Zebranie plenarne - obecność obowiązkowa
Przypominamy, że w dniu 03.09 o godz. 17:30 odbędzie się Zebranie Plenarne KS Bytom.
To spotkanie jest tym bardziej ważne, że podczas niego zostanie przeprowadzone szkolenie ze zmian w Przepisach Gry.
W związku z powyższym obecność na w/w spotkaniu jest obowiązkowa.
Jeżeli Sędzia nie może uczestniczyć w zebraniu macierzystego Podokręgu to musi "zaliczyć" zebranie w innym Podokręgu (wykaz terminów znajduje się na stronie KS Śl.ZPN).
Nieobecność Sędziego na Zebraniu Plenarnym jest równoznaczne ze wstrzymaniem w obsadzie.