Uaktualnienie legitymacji i licencji.

Dziś podczas zebrania planarnego będzie możliwość uaktualnienia legitymacji i licencji sędziowskich.

Poniżej przedstawiamy plan zebrania:

Harmonogram Zebrania Plenarnego Kolegium Sędziów Podokręgu Bytom

w dniu 09.04.2019

 • 17:30-17:33 Przywitanie.
 • 17:33-17:35 „Minuta ciszy” - Uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego Eugeniusza Wyląg.
 • 17:35-17:40 Odczytanie sprawozdania z ostatniego Zebrania Plenarnego – Piotr Cierniak.
 • 17:40-17:45 Lista obecności – Marcin Kasprzyk.
 • 17:45-17:55 Sprawy bieżące - Przewodniczący Zygmunt Janoszka.
 • 17:55-18:05 Informacje od Referenta ds. obsady - Adrian Froehlich.
 • 18:05-18:10 Informacje od Referenta ds. Szkolenia - Marcin Kasprzyk.
 • 18:15-18:20 Wolne głosy.
 • 18:20-18:40 Szkolenie z ramienia Komisji Szkoleniowej KS Bytom – Sławomir Smaczny
 • 18:40-18:45 Zakończenie zebrania.
 • 18:45-19:15 Egzamin teoretyczny KS Bytom.