Rozliczane rachunki przez ŚlZPN

W załączniku lista klubów, które rozliczają rachunki sędziowskie w Śl. ZPN. Rachunki klubów, które nie zgłosiły chęci rozliczania rachunków i nie przesłały wykazu rozgrywek nie będą rozliczane przez Śl. ZPN.

Kluby, które zgłosiły chęć rozliczania rachunków przez Śl. ZPN otrzymały faktury i na postawie zapłaty za fakturę będą rozliczane rachunki sędziowskie.

https://drive.google.com/open?id=1H7m57MQVjLN8gkMssq64eVJBsRH-KK-R