Podziękowania.

W imieniu Prezydium Kolegium Sędziów jak i Rodziny śp. Eugeniusza Wyląga dziękujemy sędziom, delegacjom z innych podokręgów oraz Śl.ZPN, którzy uczestniczyli w Ceremonii Pogrzebowej.