Obsada i karty zdrowia.

Przypominamy, iż tylko obsadowy jest upoważniony do odwołania sędziego.

Wszyscy sędziowie proszeni są o dostarczenie aktualnych kart zdrowia do podokręgu. W przeciwnym wypadku nie będą brani pod uwagę podczas obsady.