Kwity sędziowskie za rok poprzedni.

Prosimy wszystkich sędziów o zwrot do dnia 01.02.2019 r. niewykorzystanych delegacji sędziowskich za rok 2018.